Vergoeding voorzetkamer

Wat krijg je vergoed voor een voorzetkamer? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt een voorzetkamer vergoed uit de basisverzekering. Voorzetkamers zijn hulpapparaten om medicijnen in te ademen bij patiënten met astma of COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Om te zorgen dat het geneesmiddel direct op de juiste plaats komt, hebben fabrikanten, naast onder andere tabletten en injecties, geneesmiddelen ontwikkeld die direct ingeademd moeten worden. Je hebt een medische diagnose nodig van je behandelend arts. De behandelend arts moet op het voorschrift ook de reden van aanvraag aangeven.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van zorg zonder contract voor jouw hulpmiddel.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor voorzetkamers? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Ga je naar een leverancier zonder contract? Vraag dan vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aan. Stuur hierbij de medische diagnose van je specialist, een recent audiogram (niet ouder dan 9 maanden) en een offerte van de leverancier mee.

Dit hulpmiddel wordt je eigendom. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier met contract. Deze beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.