Vergoeding valpreventie cursus

Loop je een hoog risico om te vallen? Dan kan een cursus valpreventie helpen. Dit kan je vergoed krijgen uit je Just basisverzekering. Check je vergoeding voor valpreventie.

In het kort

 • Je krijgt 100% vergoeding uit je basisverzekering
 • Je betaalt voor valpreventie Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2024 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
 • Je betaalt voor valpreventie geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.
 • Je hebt een verwijzing nodig van je (huis)arts

Wat krijg je vergoed voor een cursus valpreventie?

Je krijgt vanaf 2024 één keer per 12 maanden een beweegprogramma voor valpreventie vergoed uit je basisverzekering Just Basic als je:

 • 65 jaar of ouder bent
 • en een hoog risico loopt om te vallen
 • en bijkomende lichamelijke of mentale problemen hebt.

Heb je geen bijkomende lichamelijke of mentale problemen, maar wel risico op vallen? Volg dan een beweegprogramma voor valpreventie via je gemeente.

Waar kan je naarte voor valpreventie?

Je kan een cursus volgen die door het Centrum Gezond Leven is erkend:

 • In balans
 • Zicht op evenwicht
 • Vallen verleden tijd
 • Bewegen Valt Goed
 • Otago

Stuur ons na afloop van de cursus jouw bewijs van deelname en de rekening, samen met een declaratieformulier.

Het cursusaanbod kan veranderen door het verzekeringsjaar heen. Als hier meer over bekend is, laten we het je weten op deze pagina.