Vergoeding tandheelkunde vanaf 18 jaar

Wat krijg je vergoed voor tandheelkunde vanaf 18 jaar? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering

Sommige mondzorg vanaf 18 jaar wordt (gedeeltelijk) vergoed uit de basisverzekering:

Aanvullende verzekering

In de meeste gevallen krijg je voor mondzorg vanaf 18 jaar alleen een vergoeding vanuit je aanvullende verzekering. Je kunt voor deze zorg terecht bij een tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus of parodontoloog. De vergoeding verschilt per aanvullende verzekering.

Je hebt recht op de volgende vergoeding:

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering Just Live Geen vergoeding
Aanvullende verzekering Just Smile (Tand 1) Controle en overige mondzorg 75%. Maximaal € 250

Je krijgt geen vergoeding voor het bleken van tanden, keuringsrapporten of voor abonnementskosten bij de tandarts. Bij een abonnement rekent de tandarts een vast bedrag voor een bepaalde periode. Hiervoor ontvang je de mondzorg die je nodig hebt, zonder dat je per losse behandeling betaalt.

Je krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Voor sommige behandelingen betaal je materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vind je in de referentielijst. Zo kun je zien of je mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Je kiest zelf je tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus. Vind een zorgverlener.

Meer informatie over mondzorg vind je op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde:

Hoe snel kan je terecht bij: mondzorg?

Heb je mondzorg nodig? Hiervoor hebben wij de volgende afspraken over wachttijden en bereikbaarheid gemaakt:

  • Bij een acute behoefte aan mondzorg krijg je de noodzakelijke zorg uiterlijk binnen één uur.
  • Is de mondzorg dringend en kan de zorg wel een paar uur maar niet veel langer wachten? Dan krijg je de noodzakelijke zorg binnen 24 uur.
  • Je kunt binnen 3 weken terecht voor een eerste controle wanneer er geen spoed is.
  • Een behandeling die geen spoed heeft, start binnen 3 weken.
  • Bij acute of niet-acute maar wel dringende mondzorg kan je binnen een reistijd van maximaal 30 minuten terecht bij een zorgverlener.
  • Voor mondzorg zonder spoed kan je binnen een reistijd van maximaal 45 minuten terecht bij een zorgverlener. In 80% van de situaties kan je de zorgverlener binnen 30 minuten bereiken.

Sluit
Sluit