Vergoeding Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Behandelingen bij de psycholoog, psychiater en andere geestelijke gezondheidszorg vallen onder de GGZ. Je krijgt dit vergoed uit je basisverzekering.

Je vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoed

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

Je betaalt Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
 

Eigen bijdrage

Je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen.

Verwijzing nodig?

Ja 

Wat krijg je vergoed?

Je kunt met psychische klachten terecht bij je huisarts. Verwijst die je door naar de De behandeling van lichte tot matige psychische problemen door een psycholoog of psychotherapeut.
of De behandeling van patiënten met ernstige psychische problemen door een klinisch (neuro-)psycholoog, psychotherapeut of psychiater, eventueel in een instelling.
? Dan krijg je hiervoor een vergoeding uit je basisverzekering.

Verwezen naar de praktijkondersteuner? Bekijk je vergoeding voor psychische zorg bij de praktijkondersteuner.

Wanneer krijg je een vergoeding?

  • Je hebt een verwijzing nodig van je huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, straatdokter of bedrijfsarts. Voor spoedzorg heb je geen verwijzing nodig.
  • Je bent ouder dan 18 jaar. Voor jongeren tot 18 jaar regelt de gemeente de GGZ.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor je behandeling:

Voor de behandeling van ernstige eetstoornissen en ernstige persoonlijkheidsstoornissen gelden extra kwaliteitseisen. Je kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor je behandeling:

Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Je krijgt géén vergoeding als de zorgverlener niet voldoet aan de De zorgverlener heeft een kwaliteitsstatuut. Dit beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Ook moet de behandeling op de lijst therapieën GGZ staan.

We hebben afspraken gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid. Kan je door een wachtlijst niet (snel) terecht bij de zorgverlener van je voorkeur? We kijken graag voor je of wachtlijstbemiddeling mogelijk is.