Vergoeding Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Behandelingen bij de psycholoog, psychiater en andere geestelijke gezondheidszorg vallen onder de GGZ. Je krijgt dit vergoed uit je basisverzekering.

Je GGZ vergoeding in het kort

  • 100% vergoed uit je basisverzekering
  • Geen extra vergoeding uit Just Live
  • Je betaalt Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2021 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
  • Je betaalt geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.
  • Je hebt een verwijzing nodig

Wat krijg je vergoed?

Je kunt met psychische klachten terecht bij je huisarts. Verwijst die je door naar de De behandeling van lichte tot matige psychische problemen door een psycholoog of psychotherapeut.
of De behandeling van patiënten met ernstige psychische problemen door een klinisch (neuro-)psycholoog, psychotherapeut of psychiater, eventueel in een instelling.
? Dan krijg je hiervoor een vergoeding uit je basisverzekering.

Verwezen naar de praktijkondersteuner? Bekijk je vergoeding voor psychische zorg bij de praktijkondersteuner.

Wanneer krijg je een vergoeding?

  • Je hebt een verwijzing nodig van je huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, straatdokter of bedrijfsarts. Voor spoedzorg heb je geen verwijzing nodig.
  • Je bent ouder dan 18 jaar. Voor jongeren tot 18 jaar regelt de gemeente de GGZ.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor je behandeling:

Voor de behandeling van ernstige eetstoornissen en ernstige persoonlijkheidsstoornissen gelden . Je kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor je behandeling:

Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien minder vergoed. Je krijgt géén vergoeding als de zorgverlener niet voldoet aan de De zorgverlener heeft een kwaliteitsstatuut. Dit beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Ook moet de behandeling op de lijst therapieën GGZ staan.
Voor Klinische zorg is zorg met opname.
 moet je vooraf toestemming aanvragen. Hiervoor hebben we het volgende nodig:

  • Verwijsbrief
  • Behandelplan met eventuele scorelijsten
  • Offerte

Je kunt je aanvraag opsturen naar Just, afdeling Medische Beoordelingen, Postbus 90152, 5000 LD Tilburg.

Veelgestelde vragen

Hulp nodig? Just Ask!