Vergoeding bekkenfysiotherapie bij urineverlies

Wat krijg je vergoed voor bekkenfysiotherapie bij urineverlies? Bekijk je maximale vergoeding.

Dit krijg je vergoed

Eerste 9 behandelingen: basisverzekering Just Basic

Voor bekkenfysiotherapie bij urineverlies krijg je maximaal de eerste 9 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Dit is een éénmalige vergoeding voor de gehele verzekeringsduur. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met je fysio- of oefentherapeut en eventueel je verwijzer bepaal je samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor je aandoening.

Wat betaal je zelf naast de vergoeding uit de basisverzekering?

  • Je betaalt wel Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2019 en  2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
  • Je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. 
  • Ga je naar een niet-gecontracteerde bekkenfysiotherapeut? Dan betaal je een deel per behandeling zelf afhankelijk van je basisverzekering

Vanaf 10e behandeling: aanvullende verzekering Just Live

Waren de eerste 9 behandelingen net niet genoeg voor je genezing? Dan kun je nog maximaal 4 behandelingen vergoed krijgen als je het maximum aantal behandelingen per jaar uit je aanvullende verzekering nog niet hebt bereikt. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. Krijg je ook nog fysiotherapie voor andere aandoeningen, dan vallen deze ook onder dit maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor uw aandoening.

Wat betaal je zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?

  • Je betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering
  • Je betaalt geen eigen bijdrage
  • Ga je naar een niet-gecontracteerde therapeut en heb je aanvullende verzekering Just Live? Dan krijg je een vergoeding van 65% van de nota tot maximaal 65% van het tarief dat wij met gecontracteerde therapeuten hebben afgesproken.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor bekkenfysiotherapie? Vind een bekkenfysiotherapeut bij je in de buurt.

Just sluit alleen contracten af met fysiotherapeuten die geregistreerd staan als bekkenfysiotherapeut in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKF). Zij zijn speciaal opgeleid voor bekkenfysiotherapie en zij hebben kennis van de actuele ontwikkelingen door continue (bij)scholing en opleiding. Je bent hierdoor verzekerd van een behandeling op maat door een fysiotherapeut met specialistische kennis over bekkenbodemklachten. Zo krijg je de beste zorg.

Wanneer je naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat, vraag dan vooraf een akkoordverklaring bij ons aan.

Heb je een verwijzing nodig?

Je hebt altijd een verwijzing nodig van je huisarts of medisch specialist. Deze verwijzing is 1 jaar geldig. Heb je hierna nog meer behandelingen nodig? Dan heb je een nieuwe verwijzing nodig. Je behandeling moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.