Vergoeding borstprothese (mammaprothese)

Een uitwendige borstprothese krijg je vergoed uit je Just basisverzekering. Je hebt wel een verwijzing nodig.

In het kort

  • 100% vergoed met je Just Basic
  • Je betaalt geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.
  • Je betaalt wel Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2022 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
  • Je hebt een verwijzing nodig van je behandelende arts

Wanneer krijg ik een borstprothese vergoed?

Je krijgt een uitwendige borstprothese vergoed als:

  • je borst helemaal of deels is verwijderd, of
  • je borst helemaal niet is gegroeid. Dit geldt ook voor een trans-vrouw
  • je hebt een verwijzing van je behandelende arts
  • je gaat naar een orthopeed of prothesemaker met contract voor borstprothese

Vervanging van een borstprothese
Je borstprothese gaat ongeveer 2 jaar mee. Is je borstprothese aan vervanging toe? Neem contact op met een orthopedische prothesemaker met een contract. De orthopeed beoordeelt of je een nieuwe borstprothese krijgt.

Waar kan ik naartoe voor een borstprothese?

Je kan je borstprothese halen bij een orthopeed of prothesemaker met een contract voor mama-(borst)prothese. Vind je orthopedist bij je in de buurt voor:

Ga je naar een orthopeed of prothesemaker zonder contract? Dan krijg je alleen 60% van de kosten vergoed. Én moet je vooraf toestemming bij ons aanvragen. Ook moet de orthopeed erkend zijn als Mammacare zorgverlener.

Veelgestelde vragen over borstprothese

Contact met het Zorgteam

Voor vragen over second opinion, wachtlijstbemiddeling of voor hulp bij het zoeken van een zorgverlener. Bel ons voor advies.