Toegankelijkheidsverklaring Just.nl

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 18-09-2019. Deze verklaring geldt voor de website: https://www.just.nl.

Status

We verklaren dat de website Just.nl deels voldoet aan de toegankelijkheidseisen niveau A en AA. De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vind je onze verklaringen hiervoor.

Criterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

Oorzaak

 • Onjuiste (id-) verwijzing voor 'aria-labelledby' bij content in uitklapcomponenten
 • Just-icoon (svg) in 'Doe de test' heeft geen alt-tekst

Gevolg

Content in uitklapcomponenten en het Just-icoon in 'Doe de test' is minder goed toegankelijk voor bezoekers die een hulpmiddel gebruiken.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

 • Onjuiste 'aria-labelledby' id's corrigeren voor content in uitklapcomponenten
 • Alt-tekst toevoegen bij Just-icoon in 'Doe de test'

Planning

1e kwartaal 2020

Criterium 1.3.1 Info en relaties (A)

Oorzaak

 • HTML wordt gebruikt om content op te maken in tabellen, video’s en Usabilla-feedbackknop
 • Element-id is niet uniek bij keuzecomponenten voor pakketselectie en bij uitklapcomponent
 • Onjuiste (id-) verwijzing voor ‘aria-labelledby’ bij content in uitklapcomponent
 • Formulierelementen worden niet gegroepeerd bij keuzecomponenten voor pakketselectie
 • Het invoerveld heeft geen beschrijving bij keuzecomponenten voor pakketselectie
 • Lokale linkbestemming bestaat niet bij de Naar boven-knop in Sitemap
 • Pagina’s hebben twee of meer HTML5- of WAI-ARIA-landmarks van hetzelfde type zonder naam
 • Niet alle content op pagina’s is toegevoegd aan een landmark
 • De volgende pagina’s hebben geen kop op het hoogste niveau (H1): ‘Doe de test’, Sitemap en Winkelmandje

Gevolg

 • Ondersteunende hulpmiddelen kunnen moeite hebben met het verwerken van tabellen, video’s en de Usabilla-feedbackknop
 • Bezoekers die een hulpmiddel gebruiken kunnen problemen ervaren in de interactie met keuzecomponenten en uitklapcomponenten
 • De Naar boven-knop in de Sitemap is mogelijk niet toegankelijk voor bezoekers die een hulpmiddel gebruiken
 • Bezoekers die een hulpmiddel gebruiken kunnen minder makkelijk oriënteren en navigeren omdat het hulpmiddel niet altijd verschillen tussen onderdelen/regio’s op een pagina herkent en niet alle content aan een landmark is toegevoegd
 • Bezoekers die een hulpmiddel gebruiken kunnen op de pagina’s ‘Doe de test’, Sitemap en Winkelmandje minder gemakkelijk het hoofdonderwerp van de pagina achterhalen

Alternatieven

Contact opnemen met de Just Klantenservice

Maatregelen

 • Aanpassing om opmaak van tabellen en video’s af te handelen via css
 • Aanpassing op keuzecomponenten voor unieke element id’s, correcte groepering van velden en het meegeven van een beschrijving
 • Aanpassing op uitklapcomponenten voor unieke element id’s en correcte ‘aria-labelledby’ id’s
 • Corrigeren linkbestemming op Naar boven-knop in Sitemap
 • Toevoegen van unieke WAI-ARIA-kenmerken die het doel van de verschillende landmarks op pagina’s beschrijven
 • Alle content op pagina’s aan landmarks toevoegen

Planning

1e kwartaal 2020

Criterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

Oorzaak

Het kleurcontrast is niet voldoende in de volgende situaties:

 • Contrastwaarde van blauwe link op grijze achtergrondkleur
 • Contrastwaarde van blauwe link in gele Call to Action-balk ‘Inschrijving nieuwsbrief’
 • Contrastwaarde van witte tekst in oranje blok ‘Aanvullende verzekering Just Live’

Gevolg

Voor sommige gebruikers, waaronder gebruikers met een visuele handicap en kleurenblindheid, is de tekst met onvoldoende kleurcontrast minder goed leesbaar.

Alternatieven

Contact opnemen met de klantenservice van Just voor verkrijgen van informatie of inschrijven voor de nieuwsbrief.

Maatregelen

Styling wordt aangepast om voldoende kleurcontrast te krijgen.

Planning

1e kwartaal 2020

Criterium 2.4.1 Blokkeringen omzeilen (A)

Oorzaak

Geen optie om contentblokken over te slaan die op meerdere pagina’s worden herhaald.

Gevolg

Gebruikers met een hulpmiddel kunnen herhaalde contentblokken niet gemakkelijk overslaan en snel naar de hoofdcontent van een pagina navigeren.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Aanpassing doen waardoor het mogelijk snel om naar hoofdcontent en footercontent te navigeren.

Planning

1e kwartaal 2020

Criterium 2.4.4 Doel van link (in context) (A)

Oorzaak

 • Linktekst wordt gebruikt voor links met meerdere bestemmingen
 • Onjuiste (id-) verwijzing voor ‘aria-labelledby’ bij content in uitklapcomponent

Gevolg

 • Omdat soms dezelfde linktekst wordt gebruikt voor links die naar andere bestemmingen voeren, kunnen gebruikers met een hulpmiddel lastiger binnen de context zien wat het verschil is tussen de links
 • Content in uitklapcomponenten is minder goed toegankelijk voor bezoekers die een hulpmiddel gebruiken

Alternatieven

Geen

Maatregelen

 • Linkteksten altijd unieke WAI-ARIA-labels meegeven om duidelijk te maken dat ze naar verschillende bestemmingen leiden
 • Onjuiste ‘aria-labelledby’ id’s corrigeren voor content in uitklapcomponenten

Planning

1e kwartaal 2020

Criterium 3.2.2 Bij input (A)

Oorzaak

Componenten voor pakketselectie worden herkend als formulier, maar er wordt geen ‘verzendknop’ herkend om de pakketkeuze in te dienen.

Gevolg

Gebruikers met een hulpmiddel kunnen minder gemakkelijk door de pakketselectie navigeren, omdat de content minder voorspelbaar is.

Alternatieven

Contact opnemen met de klantenservice van Just voor aanmelden.

Maatregelen

Componenten voor pakketselectie corrigeren zodat deze op de juiste manier herkend worden door hulpmiddelen.

Planning

1e kwartaal 2020

Criterium 3.3.2 Labels of instructies (A)

Oorzaak

 • Onjuiste (id-)verwijzing voor ‘aria-labelledby’ bij content in uitklapcomponenten
 • Formulierelementen worden niet gegroepeerd bij keuzecomponenten voor pakketselectie
 • Het invoerveld heeft geen beschrijving bij keuzecomponenten voor pakketselectie

Gevolg

 • Content in uitklapcomponenten is minder goed toegankelijk voor bezoekers die een hulpmiddel gebruiken
 • Bezoekers die een hulpmiddel gebruiken kunnen problemen ervaren in de interactie met keuzecomponenten

Alternatieven

Contact opnemen met de klantenservice van Just.

Maatregelen

 • Aanpassing op uitklapcomponenten voor correcte ‘aria-labelledby’ id’s
 • Aanpassing op keuzecomponenten voor correcte groepering van velden en het meegeven van een beschrijving

Planning

1e kwartaal 2020

Criterium 4.1.1 Parseren (A)

Oorzaak

Element-id is niet uniek bij keuzecomponenten voor pakketselectie en bij uitklapcomponent.

Gevolg

Bezoekers die een hulpmiddel gebruiken kunnen problemen ervaren in de interactie met keuzecomponenten en uitklapcomponenten.

Alternatieven

Contact opnemen met de klantenservice van Just

Maatregelen

Aanpassing op keuzecomponenten en uitklapcomponenten voor unieke element id’s

Planning

1e kwartaal 2020

Criterium 4.1.2 Naam, rol, waarde (A)

Oorzaak

 • Video’s en de Usabilla-feedbackknop worden via een iframe ingeladen op de pagina. Voor deze iframes ontbreekt een beschrijving
 • Onjuiste (id-)verwijzing voor ‘aria-labelledby’ bij content in uitklapcomponenten
 • Het invoerveld heeft geen beschrijving bij keuzecomponenten voor pakketselectie
 • In sommige componenten wordt een WAI-ARIA-kenmerk gebruikt met precies dezelfde functies als het HTML-element waarop het is toegepast. Het WAI-ARIA-kenmerk is daarmee overbodig voor de gebruiker

Gevolg

 • Ondersteunende hulpmiddelen kunnen moeite hebben met het verwerken van video’s en de Usabilla-feedbackknop
 • Content in uitklapcomponenten en het Just-icoon in Doe de test is minder goed toegankelijk voor bezoekers die een hulpmiddel gebruiken
 • Bezoekers die een hulpmiddel gebruiken kunnen problemen ervaren in de interactie met keuzecomponenten

Alternatieven

Geen

Maatregelen

 • Aanpassing op videocomponent
 • Onjuiste ‘aria-labelledby’ id’s corrigeren voor content in uitklapcomponenten
 • Aanpassing op keuzecomponenten voor het meegeven van een beschrijving
 • Overbodige WAI-ARIA-kenmerken verwijderen

Planning

1e kwartaal 2020

Hebben we iets gemist?

We hebben ons best gedaan om in deze toegankelijkheidsverklaring zo volledig mogelijk te zijn. Hebben we toch iets over het hoofd gezien? Dan vinden we het fijn als je ons dat laat weten via de Just klantenservice.

Just ask!

App ons

Snel antwoord op een korte vraag? App ons.

Just WhatsApp

 

Snelle antwoorden op simpele vragen: app ons even. We reageren uiterlijk binnen 6 uur (op maandag t/m vrijdag tussen 8:30 - 17:30 uur).

Misschien kunnen we sommige vragen niet via WhatsApp beantwoorden in verband met privacy. Maar dan laten we wel zien waar je het antwoord kan vinden.

Bel ons

Heb je een uitgebreide vraag? Bel ons.

Bellen met Just

 

Heb je een vraag? Just is op maandag t/m vrijdag tussen 08:00 - 19:00 uur bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden. Onze medewerkers staan voor je klaar.

Je kunt contact met ons opnemen over: inhoudelijke vragen over je pakket, je polis, je betaalwijze of om vragen over jouw declaraties te beantwoorden.

Facebook logo

Stel je vraag via Facebook

Just Facebook

Stel eenvoudig je vraag op Facebook. We reageren op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 - 17.30 uur. Je krijgt binnen 4 uur reactie.

Twitter logo

Stel je vraag via Twitter

Just Twitter

Stel eenvoudig je vraag op Twitter. We reageren op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 - 17.30 uur. Je krijgt binnen 4 uur reactie.