Vergoeding voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1

Heb je diabetes en heeft je huisarts of podotherapeut vastgesteld dat je in diabetes zorgprofiel 1 valt? Bekijk je vergoeding.

Wat krijg je vergoed?

Wanneer je diabetes zorgprofiel 1 hebt, krijg je elk jaar een voetonderzoek (screening) bij je huisarts, podotherapeut of medisch specialist. De kosten van dit onderzoek worden vergoed uit de basisverzekering.

De vergoeding geldt als je naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaal je mogelijk (een deel van) de kosten zelf. Dit is afhankelijk van je polis. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen.

Eigen risico

Word je geholpen door een huisarts of podotherapeut? Dan betaal je geen eigen risico. Word je geholpen door een medisch specialist? Dan betaal je wel Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2019 en  2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Wat regel je zelf?

Vraag een verwijzing van je arts.

Waar kan je terecht?

Je huisarts kan je vertellen of je de zorg uit een ketenzorgprogramma (samenwerking tussen je huisarts en andere zorgverleners, zoals een podotherapeut) vergoed krijgt. Is er geen ketenzorgprogramma bij je in de buurt, heb je diabetes mellitus type 1 of wil je zelf een podotherapeut kiezen? Vind een podotherapeut met contract bij je in de buurt.

Wil je naar een podotherapeut zonder contract? Dan moet deze “kwaliteitsgeregistreerd” zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.).