Vergoeding uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik

Wat krijg je vergoed voor uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Kan je je dagelijkse activiteiten tijdelijk niet zelf doen in verband met je medische situatie? Dan kan je gebruik maken van een aantal uitleenhulpmiddelen, zoals:

  • Toiletstoel
  • Bedtafel
  • Drempelhulp
  • Douchestoel
  • Rugsteun

Het tijdelijk gebruik van deze uitleenhulpmiddelen wordt volledig vergoed vanuit je basisverzekering. Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Je hebt hiervoor een medische indicatie van een behandelend arts of (wijk/transfer) verpleegkundige nodig. Bekijk de complete lijst van uitleenhulpmiddelen.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding bij leverancier zonder contract voor jouw hulpmiddel.

Daarnaast vind je in het Reglement Hulpmiddelen per vergoeding welke eisen wij stellen aan niet-gecontracteerde leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor je hulpmiddel? Vind een leverancier. Zoek op het uitleenhulpmiddel dat je nodig hebt.

Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van je behandelend arts en een offerte van de leverancier mee.

Je leent dit hulpmiddel voor maximaal 26 weken. Heb je het hulpmiddel langer of zelfs voortaan altijd nodig? Neem contact op met je leverancier.

Heb je het hulpmiddel niet meer nodig? Meld aan je leverancier of aan onze afdeling Medische Beoordelingen dat je je hulpmiddel niet meer nodig hebt. Die wordt dan opgehaald.