Vergoeding sta-orthese

Wat krijg je vergoed voor een sta-orthese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een sta-orthese krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je hebt wel een voorschrift nodig van de medisch specialist, waarin staat welke voorziening je nodig hebt.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van zorg zonder contract voor jouw hulpmiddel.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

In 2022 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Ontvang je de sta-orthese in bruikleen? Dan betaal je geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor een sta-orthese? Vind een leverancier bij je in de buurt. Je hebt een voorschrift nodig van de medisch specialist, waarin staat welke voorziening je nodig hebt.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier?

Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Aangepaste hulpmiddelen

Aangepaste hulpmiddelen die niet geschikt zijn om nog door iemand anders gebruikt te worden, worden je eigendom. Overige sta-orthesen leen je. 

Heb je geen goed hulpmiddel meer?

Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Heb je het hulpmiddel in bruikleen niet meer nodig?

Neem dan contact op met je leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.

Hulp nodig? Just Ask!