Vergoeding prothese

Wat krijg je vergoed voor een prothese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Dit krijg je vergoed

Een prothese krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je komt in aanmerking voor vergoeding van een prothese, als je schouder, arm, hand, been of voet helemaal of gedeeltelijk geamputeerd is. Wij vergoeden prothesen die je schouder, arm, hand, been of voet kunnen vervangen.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van zorg zonder contract voor jouw hulpmiddel.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

In 2022 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor je prothese? Vind een leverancier bij je in de buurt. Zoek op de prothese die je nodig hebt. Bijvoorbeeld armprothese.

Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij een voorschrift van de revalidatiearts en een offerte van de leverancier mee.

Dit hulpmiddel wordt je eigendom. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Dan kan je deze laten vervangen. Je moet hiervoor eerst een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij een offerte mee van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging.

Hulp nodig? Just Ask!