Vergoeding gecombineerde leefstijlinterventie

Gecombineerde leefstijlinterventie is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het helpt je bij het krijgen van een gezondere leefstijl. Kijk wat je vergoed krijgt voor gezonde leefstijlinterventie.

Dit krijg je vergoed

Je huisarts kan je doorverwijzen voor gecombineerde leefstijlinterventie als je 18 jaar of ouder bent en minimaal een matig verhoogd gewichtsgerelateerd risico (GGR) hebt. Je krijgt een vergoeding voor gecombineerde leefstijlinterventie bij een Body Mass Index (BMI) vanaf:

  • 30
  • 25 en een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen en diabetes type 2
  • 25 en artrose of slaapapneu

Just vergoedt ten minste de gecombineerde leefstijl interventieprogramma’s CooL en Beweegkuur. We vergoeden deze alleen als het programma wordt gegeven door leefstijlcoaches met een erkenning van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN).

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kun je terecht?

Sluit