Vergoeding praktijkondersteuner

Heb je een chronische aandoening of psychische klachten? Dan kan je huisarts je na een eerste consult doorverwijzen naar een praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH). Kijk wat je kunt verwachten en wat je vergoed krijgt.

Dit krijg je vergoed

De praktijkondersteuner werkt bij je huisartsenpraktijk en neemt een aantal taken van de huisarts over. Praktijkondersteuners hebben minimaal een HBO-opleiding. Er zijn 2 soorten praktijkondersteuners.

  • Praktijkondersteuner somatiek: ondersteunt de huisarts bij de behandeling van patiënten met een chronische lichamelijke aandoening, zoals diabetes, astma, COPD, een hart- en vaatziekte en ouderen. De praktijkondersteuner geeft voorlichting over je ziekte, voert controles uit, helpt je met je medicijnen en bekijkt samen met je hoe je gezonder kunt leven.
  • Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg GGZ: De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts bij de behandeling van patiënten met psychische problemen. De praktijkondersteuner GGZ inventariseert en analyseert wat er bij je speelt. En bespreekt samen met je de mogelijke vervolgstappen.

Zorg van de praktijkondersteuner valt onder de basisverzekering.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2021 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.

Waar kan je terecht?

De praktijkondersteuner is werkzaam bij je huisartsenpraktijk.

Op zoek naar een huisarts met een contract? Vind een huisarts bij je in de buurt.