Vergoeding fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar bij aandoeningen op de lijst van de overheid

Wat krijg je vergoed voor fysio- of oefentherapie Cesar/Mensendieck bij een aandoening die voorkomt op de lijst van de overheid? Bekijk je maximale vergoeding.

Dit krijg je vergoed

Vanaf de 21e behandeling: basisverzekering Just Basic

Vanaf de 21e behandeling krijg je een vergoeding uit de basisverzekering. Dit geldt voor aandoeningen in deze lijst. Ook heb je een verwijzing nodig van je huisarts of medisch specialist. De duur en het aantal behandelingen hangt af van de aandoening. De fysio- of oefentherapeut kan je hier meer over vertellen. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met je fysio- of oefentherapeut en eventueel je verwijzer bepaal je samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor je aandoening.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Vergoeding fysiotherapie uit aanvullende verzekering

Heb je fysiotherapie nodig na een ongeval en heb je de aanvullende verzekering Just Live? Bekijk dan je vergoeding voor fysiotherapie na een ongeval.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Bij een gecontracteerde fysio- of oefentherapeut vergoeden we 100% van de behandeling. Met deze therapeuten hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Bij bepaalde aandoening

Voor onderstaande behandelingen sluiten wij alleen contracten met gespecialiseerde fysio- en oefentherapeuten, want zij bieden je de beste zorg.

  • Fysiotherapie bij lymfoedeem
    Vind een oedeemfysiotherapeut bij je in de buurt. Deze oedeemfysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. En huidtherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zij zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van (lymf)oedeem en zij hebben kennis van de actuele ontwikkelingen door continue (bij)scholing en opleiding. Je bent hierdoor verzekerd van een behandeling op maat door een fysiotherapeut en huidtherapeut met specialistische kennis over (lymf)oedeem.
  • Fysio- of oefentherapie bij de ziekte van Parkinson
    Vind een fysio-of oefentherapeut met de specialisatie Parkinson. De behandelend paramedische zorgverleners zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Zij zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. ParkinsonNet biedt een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson.
  • Bekkenfysiotherapie
    Vind een bekkenfysiotherapeut bij je in de buurt. De fysiotherapeuten staan geregistreerd als bekkenfysiotherapeut in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Zij zijn speciaal opgeleid voor bekkenfysiotherapie en zij hebben kennis van de actuele ontwikkelingen door continue (bij)scholing en opleiding. Je bent hierdoor verzekerd van een behandeling op maat door een fysiotherapeut met specialistische kennis over bekkenbodemklachten.

Niet-gecontracteerde fysio- of oefentherapeut

Bij een niet-gecontracteerde fysio- of oefentherapeut krijg je geen volledige vergoeding. Je hebt bij deze niet-gecontracteerde therapeuten een akkoordverklaring nodig.

Wil je meer weten? Lees alles over de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg.

Heb je een verwijzing nodig?

Je hebt altijd een verwijzing nodig van je huisarts of medisch specialist. De verwijzing voor fysiotherapie is 1 jaar geldig. Heb je hierna nog meer behandelingen nodig? Dan heb je een nieuwe verwijzing nodig. De verwijzing voor oefentherapie is onbeperkt geldig. Je behandeling moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.

Afspraken over wachttijden Fysio- of oefentherapie

Hoe snel kan je terecht bij een therapeut? Voor fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck kan je binnen 4 werkdagen terecht..

Spoed? Dan kan je eerder terecht. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk juist niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De therapeut kan je hierover informeren.