Vergoeding bevalling zonder medische indicatie

Wat krijg je vergoed voor een bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische indicatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een poliklinische bevalling is een bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum onder begeleiding van je eigen verloskundige, zonder medische indicatie. Je krijgt voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische indicatie € 215 per dag vergoed uit je basisverzekering.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een ziekenhuis of geboortecentrum gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Voor een poliklinische bevalling in een geboortecentrum zonder medische indicatie geldt in 2019 een eigen bijdrage van € 357,84. In 2018 was dit € 347,81.

Voor een poliklinische bevalling in een ziekenhuis verschilt de eigen bijdrage per ziekenhuis. Wil je weten wat de eigen bijdrage is? Bel dan de medewerkers van CZ Geboortezorgadvies: (088) 555 77 55.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2018 en  2019 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Waar kan je terecht?

Je kiest in overleg met je verloskundige het ziekenhuis of geboortecentrum. Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener. Je kunt je selectie verfijnen op: ziekenhuis of geboortecentrum.

Heb je nog vragen? Stel deze dan aan de Geboortezorgadviseurs: (088) 555 77 55.

Hoe snel kun je terecht bij: geboortezorg?

Bij acute verloskunde moet er binnen 45 minuten een ambulance aanwezig zijn. Binnen 30 minuten na vaststelling van de diagnose start de benodigde medische hulp.