Vergoeding bevalling zonder medische indicatie

Wat krijg je vergoed voor een bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische indicatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een poliklinische bevalling is een bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum onder begeleiding van je eigen verloskundige, zonder medische indicatie. Je krijgt voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische indicatie in 2020 € 219 per dag vergoed uit je basisverzekering.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een ziekenhuis of geboortecentrum met een contract voor je behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

Voor een poliklinische bevalling in een geboortecentrum zonder medische indicatie geldt in 2020 een eigen bijdrage van € 362,31.

Voor een poliklinische bevalling in een ziekenhuis verschilt de eigen bijdrage per ziekenhuis. Wil je weten wat de eigen bijdrage is? Bel dan de medewerkers van CZ Geboortezorgadvies: (088) 555 77 55.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Waar kan je terecht?

Je kiest in overleg met je verloskundige waar je wilt bevallen. Je kunt terecht bij een ziekenhuis of een geboortecentrum met een contract voor bevallingen:

Heb je nog vragen? Stel deze dan aan de Geboortezorgadviseurs: (088) 555 77 55.

Afspraken over wachttijden

Hoe snel kan je terecht voor Geboortezorg? Bij acute verloskunde moet er binnen 45 minuten een ambulance aanwezig zijn. Binnen 30 minuten na vaststelling van de diagnose start de benodigde medische hulp.