Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg

Just is onderdeel van CZ, dat jarenlange ervaring heeft met het inkopen van zorg. We hebben met ruim 45.000 zorgverleners en leveranciers afspraken gemaakt over kwaliteit, prijs en effectiviteit. Dit zijn onze gecontracteerde zorgverleners. Daar kun je snel terecht voor goede zorg en je hoeft niets voor te schieten want wij rekenen direct met ze af.

Voor sommige behandelingen of aandoeningen gaan we nog verder en kopen we zorg selectief in.

Wil je toch naar een niet-gecontracteerde zorgverlener of leverancier? Houd dan rekening met het volgende:

  • Dan vergoeden we 60% van je nota tot maximaal 60% van het tarief dat we hebben afgesproken met onze gecontracteerde zorgverleners.
  • U betaalt eerst zelf de nota en kunt die bij ons declareren.
  • Een niet-gecontracteerde zorgverlener kan sinds 1 januari 2019 niet meer voor jou met een akte van cessie bij Just declareren en kan geen betaling van Just in ontvangst nemen.
  • Voor sommige zorg heb je vooraf toestemming van ons nodig. Dit noemen we ook wel een akkoordverklaring.

Voor fysiotherapie is dit anders. Wil je een vergoeding voor fysiotherapie en heb je de aanvullende verzekering Just Live? Meld dan altijd eerst je ongeval bij ons en check bij welke fysiotherapeut je terecht kan.